Basis GGZ en Specialistische GGZ

De gezondheidszorg kost (veel) geld en de overheid is doorlopend bezig om te proberen de kosten te beteugelen, ook voor de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) hoewel die overigens amper 5 % van alle kosten van de gezondheidszorg in Nederland uitmaakt. In dat kader hebben in 2013 het kabinet en de Tweede Kamer besloten dat de ambulante GGZ wordt onderverdeeld in de Basis-GGZ en de Specialistische GGZ. De gedachte erachter is dat patiënten met relatief milde psychische klachten of psychische aandoeningen die relatief eenvoudig te behandelen en/of te verhelpen zijn in de Basis-GGZ worden behandeld. Alle overige klachten - dus de meer ernstige - komen terecht bij de Specialistische GGZ.

Een behandeling in de Basis-GGZ is per definitie beperkt in tijd en doorlooptijd: het aantal behandelsessie bedraagt maximaal 16. Behandelingen in de Basis-GGZ kunnen worden gegeven door GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch-psychologen of psychiaters. Voor behandelingen in de Basis-GGZ hoeft u geen eigen risico te betalen. Een schriftelijke verwijzing door uw huisarts is vereist om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw verzekeraar. Mocht u verwezen zijn naar de Basis-GGZ en komt uw hulpverlener er achter dat uw problematiek toch ernstiger is, kan u alsnog worden doorverwezen naar de Specialistische-GGZ.

Een behandeling in de Specialistische-GGZ kan alleen worden gegeven door een psychotherapeut, een klinisch-psycholoog of een psychiater. Ook de behandeling in de S-GGZ wordt alleen vergoed na een schriftelijke verwijzing door uw huisarts. Behandelingen in de S-GGZ duren vrijwel altijd langer dan behandelingen in de Basis-GGZ en kunnen tot zelfs enkele jaren duren. Een behandeling kan zowel individueel zijn, als in een groep.